Υπηρεσίες Azure

Οι υπηρεσίες Azure απευθύνονται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την μερική ή ολική μετεγκατάσταση των υποδομών μηχανογράφησης τους σε υποδομές που βρίσκονται στα πιο σύγχρονα data centers και συμπεριλαμβάνουν προ-εγκαταστημένα λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και άλλες υποδομές.

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων υποδομών αυξάνει το κόστος συντήρησης, διαχείρισης, αγοράς και λειτουργίας τους. Το κόστος αυτό πολλές φορές υπολογίζεται, λανθασμένα, μόνο ως αρχικό πάγιο, όμως επιφέρει σημαντικό ετήσιο έξοδο για τις επιχειρήσεις.

Το Microsoft Azure προσφέρει επιπλέον δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας, άμεση και εύκολη αύξησης ή μείωσης των δυνατοτήτων της υποδομής (CPU, RAM & Storage).

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής λύσεις:

  • Server (Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, and SAP)
  • Web & Mobile
  • Data
  • Storage
  • Intelligence
  • Analytics
  • Networking
  • Enterprise Integration
  • Identification & Access Management
  • Security & Management

 

DataRecta προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές. Επιπρόσθετα, προσφέρει υπηρεσίες μετάπτωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης των Azure υποδομών σας.

TOP